home
mens
financiën
contact

• Opstellen personeelsbeleid

• Instroom van nieuwe medewerkers
- Advisering en/of ondersteuning bij werving en selectie
- Advisering en/of ondersteuning bij het opstellen van arbeidscontracten

• Doorstroom en behoud van medewerkers
- Functioneren
- Beoordelen
- Ontwikkeling
- Coachen
- Advisering en/of procesbegeleiding ziekteverzuim 1e spoor
- Ontwikkeling personeelsbeleid

• Uitstroom
- Beëindiging dienstverband
- Ontslag met wederzijds goedvinden
- Advisering en/of procesbegeleiding ziekteverzuim 2e spoor
- Coachen

• Interim-werkzaamheden